♡ Kies ervoor om je te verheugen in Gods liefde en kracht, en Zijn beloftes voor jou! ♡ “Verblijd u ALTIJD in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.” Filip 4:4“Verheug u in de Here, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt.” Psalmen 37:4Verheugen is geen gevoel, maar een keuze. Een keuze die jij maakt, los van jouw omstandigheden en emoties. Het is zelfs een opdracht die Jezus ons geeft, omdat Hij weet hoe krachtig en baanbrekend dat is! Die vreugde is jouw brandstof om het niet op te geven in heftige en moeilijke tijden, om te blijven staan op Gods beloftes voor jou, en dat ook zichtbaar te zien worden in jouw leven.Gods plan en wil voor jouw leven is enkel en alleen goed. Een leven vol van Gods goedheid en genade, in Hem is heling, bevrijding en genezing!Ontmoediging, in welke vorm dan ook, is een machtig wapen van de duivel om jouw vreugde te roven! Zodat jij krachteloos bent, en gebukt blijft gaan onder jouw omstandigheden, en jij je niet los kunt breken uit die negatieve cirkel.“Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek”Spreuken 17:22》Zelf ben ik ook door een heel diep dal gegaan in mijn leven.Ik worstelde met angstgedachtes, en moest dwangmatig handelingen verrichten en belandde mede daardoor in een burn-out. Op het dieptepunt was ik niet eens meer in staat om voor mijn gezin te zorgen…In die tijd liet God mij zien hoe belangrijk het is om mijzelf te gaan verheugen in Hem, en leerde Hij mij, hoe ik mijzelf kon uitstrekken naar Zijn beloftes voor mijn leven. In dat dal moest ik er steeds weer bewust voor kiezen, en dat was echt niet altijd even makkelijk. Maar dat was wel mijn brandstof, om dat dal wonderlijk snel achter mij te kunnen laten. Ik ben God daar zo dankbaar voor, God is zo intens goed!Worstel jij met depressie, angst of dwang? Lukt het jou niet om uit jouw negatieve cirkel te komen? Vraag dan om hulp.Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar laat juist zien dat je er wat aan wilt doen.